Start

Om FiSS

FiSS är ett forum för alla föräldrar, föräldraföreningar och föräldraråd i Stockholms Stad.

Genom detta forum ökar föräldrarnas möjligheter att påverka beslutsfattare i frågor som rör våra barns situation i förskola, skola och omsorg. Tillsammans kan vi skapa olika möten med andra föräldrar som är intresserade av skol- och barnomsorgsfrågor.

I Föräldraalliansen har vi möjlighet att ta del av andras kunskaper och erfarenheter samt inspirera varandra.