Bli medlem

 

Bli medlem

Du kan bli medlem i Föräldraalliansen i Stockholms Stad, FiSS, på två sätt. Antingen genom att skolans föräldraförening eller föräldraråd ansluter sig eller genom ett individuellt medlemskap.
Genom ditt medlemskap visar du att du tycker att det är viktigt att det finns ett samordnande forum för föräldrafrågor på kommunal nivå i Stockholm. Du bidrar också till att föräldrars möjlighet till inflytande i skolfrågor ökar. Du får även tillgång till andra föräldrars och föreningars samlade kunskap och erfarenheter.
Sist men inte minst, du får en unik möjlighet att träffa andra föräldrar med intresse för skol- och förskolefrågor i Stockholms stad.

En kan inte göra allt, men alla kan göra något!

Kostnader - medlem i FiSS

Enskild medlem
Medlemsavgiften för enskilt medlemskap är 50 kronor per person och läsår. Medlemsavgiften betalas in på postgironummer: 67 95 58-7. Ange ert namn på inbetalningskortet eller i informationsfältet för avsändare.

Föräldraförening/råd
Medlemsavgiften för föräldraföreningar och föräldraråd är 200 kronor för ett läsår. Medlemsavgiften betalas in på postgironummer: 67 95 58-7 Ange föreningens/rådets namn på inbetalningskortet eller i informationsfältet för avsändare.

Klicka på knappen nedan för att komma vidare till anmälan!

Bli medlem

Bli medlem i FiSS

Fyll i dina uppgifter enligt formuläret och skicka till oss!

Välj något av följande alternativ:

Om person, fyll i ditt namn i rutorna nedan:

Förnamn

Efternamn

Om förening, fyll i föreningens namn i rutan nedan:

Adress

Postnummer

Ort

Din/Er epost

Skola/Förskola

Stadsdel

Föräldrasammanslutning, namn:

Ordförande, namn:

Föräldraföreningens eventuella hemsida, URL

Meddelande