Elevhälsa på nätet

Elevhälsan ska hjälpa eleverna att nå skolans mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas.
I alla skolor finns ett elevhälsoteam. I teamet finns till exempel specialpedagog, kurator, skolsköterska, läkare och psykolog.
Läs mer: http://www.stockholm.se/elevhalsa

Group of cute little prescool kids drawing

Följ & gilla oss
Publicerad i Elevhälsa