Friskolor ska få göra undantag för nyanlända i urvalet av elever

Riksdagen slår nu fast att friskolor ska kunna göra undantag från sina ordinarie urvalsregler när de väljer in elever. Detta ger nyanlända barn, som varit i Sverige i mindre än två år, möjlighet att gå före i kön och snabbare påbörja sin skolgång. Den nya lagen börjar gälla den 1 november 2016. Bakgrunden till lagändringen är den stora mängd asylsökande som kom till Sverige under hösten 2015 som medförde att antalet elever i det svenska skolväsendet ökade stort på kort tid. Den nya lagen gäller de skolor som har ett kösystem där de elever som stått längst tid i kö får börja på skolan. Fristående skolor som har ett kösystem baserat på anmälningstid har i praktiken inte varit öppna för elever som endast varit bosatta en kortare tid i landet, vilket nu förändras i och med den nya lagen och kvoteringsgränsen. Den särskilda kvoten gäller elever som varit bosatta i landet kortare tid än två år före skolstarten det aktuella läsåret. Friskolor ska nu kunna kvotera in nyanlända elever och kunna ta emot max 5 procent av en skolas totala elevantal.

Följ & gilla oss
Publicerad i Uncategorized