Här byggs för att ge plats åt tusentals nya skolelever

Antalet skolelever i Stockholm exploderar, staden behöver bygga motsvarande 40–50 nya grundskolor. Helt nya skolor kommer till, befintliga skolor byggs ut och tillfälliga paviljonger ställs upp på skolgårdar.
Dagens Nyheter

Följ & gilla oss
Publicerad i Uncategorized