”Lärarutbildningen behöver ges en vetenskaplig grund”

Bygg upp en professionsfakultet för lärar- och skolledarutbildningen med tillhörande forskarutbildning och forskningsresurser, skriver företrädare för lärare, skolledare, forskare och kommuner.
Dagens Nyheter

Följ & gilla oss
Publicerad i Uncategorized