Larm från förskolan – grupperna för stora

Pedagogikprofessor Ingrid Pramling Samuelsson: ”Borde inte få vara fler än 15 i småbarnsgrupper”.
Lärarnas tidning

Följ & gilla oss
Publicerad i Uncategorized