”Låt andra än lärare ordna utflykter”

Låt andra än lärare och förskollärare ordna utflykter, vara matvakt, sköta inköp eller ordna med vilan. Det inspelet gör lärarfacken tillsammans med SKL till regeringen.”Lärare ska vara lärare”, skriver Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting i en gemensam skrivelse till regeringen.
Lärarnas tidning

Följ & gilla oss
Publicerad i Uncategorized