Press

 

Press

Kontakt:

Ordförande: Tommy Lindström
tommy.lindstrom@fiss.se

FiSS, Föräldraalliansen i Stockholms Stad

är ett forum för alla föräldrar, föräldraföreningar och föräldraråd i Stockholms Stad.
Genom detta forum ökar föräldrarnas möjligheter att påverka beslutsfattare i frågor som rör våra barns situation i förskola, skola och omsorg. Tillsammans kan vi skapa olika möten med andra föräldrar som är intresserade av skol- och barnomsorgsfrågor.
I Föräldraalliansen har vi möjlighet att ta del av andras kunskaper och erfarenheter samt inspirera varandra.

Syftet med Föräldraalliansen i Stockholms Stad är att:

  • arbeta för att föräldrarnas inflytande i skolan och förskolan stärks
  • bevaka och agera i skolpolitiska frågor ur föräldraperspektivet
  • underlätta kontakter och samarbete mellan föräldrar och berörda myndigheter, organisationer och sammanslutningar
  • stötta föräldraföreningarna i Stockholm
  • medverka till utvecklingen av skolan och förskolan
  • stödja hemmen och skolan för att ge barn en trygg uppväxtmiljö och främja deras utveckling
  • samverka med staden, dess förvaltningar och nämnder i barn- och ungdomsfrågor


Logotype
Logotypen i vår grafiska profil talar om att det är vi som står bakom projekt, information och evenemang. FiSS logotype får användas av våra samarbetspartners och företag enligt överenskommelse med oss. Kontakta oss via mejl info@fiss.se  för mer information kring användandet.

Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelande 2015-09-04
Stora brister i likvärdighet och kvalitet i Stockholm skolor.
Det visar en rapport som FiSS, Föräldraalliansen i Stockholms Stad presenterar.

Den svenska skolan styrs av likvärdighetsbegreppet vilket innebär att varje elev, oavsett egna förhållanden och förutsättningar ska ha lika rätt och möjlighet att uppnå utbildningens mål.

Trots det fanns det i Stockholm vårterminen 2014 både grundskolor där alla elever uppnådde målen och skolor där bara 30 % av eleverna uppnått målen.

- Det är anmärkningsvärt att Stockholms stad efter så lång tid inte kommit till rätta med detta, säger Tommy Lindström, ordförande i FiSS. Om vi samtidigt beaktar att meritvärdet i Stockholms skolor över tid ökar mer än riksgenomsnittet och att skillnaden mellan skolorna ökar måste vi fundera över om vi ger tillräckliga resurser och förutsättningar i övrigt till skolorna, och om dessa fördelas på bästa möjliga sätt. Mycket talar för att det är dags för staten att ta tillbaka det övergripande ansvaret för skolan.

Mer läsning:
Stora brister i likvärdighet och kvalitet i Stockholms skolor
Utredning gjord av FiSS 2014

Tidigare Pressmeddelanden