”Så ska skolan hantera den växande psykiska ohälsan”

Sedan 1990-talet har den psykiska ohälsan ökat kraftigt, vart femte barn mår dåligt. Lärare och rektorer behöver bättre stöd i arbetet med att möta dessa elever. En stark elevhälsa, trygg arbetsmiljö och ett medvetet pedagogiskt arbete kan vara avgörande i det arbetet, skriver Gustav Fridolin (MP).
Dagens Nyheter

Följ & gilla oss
Publicerad i Uncategorized