SKL: Höjda elevresultat i flyktingkommuner

Andelen nyanlända elever som blir behöriga till gymnasiet minskar. Samtidigt hamnar flera av de kommuner som tar emot flest flyktingar högt i SKL:s rangordning av landets skolkommuner.
Lärarnas tidning

Följ & gilla oss
Publicerad i Uncategorized