”Skolan bryter mot lagen”

Drygt hälften av grundskoleeleverna med autism stannar hemma på grund av bristande stöd och lika många saknar godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Autism- och Aspergerförbundet menar att skolan bryter mot lagen.
Skolvärlden

Följ & gilla oss
Publicerad i Uncategorized