Skolinspektionen: Elever som halkar efter får inte rätt hjälp 2

Skolinspektionen har granskat om elever som inte når eller riskerar att inte nå kunskapskraven och som inte får särskilt stöd får extra anpassningar i undervisningen. Granskningen har fokuserat på årskurs 4 i 15 skolor spridda över landet. (pdf)
Skolinspektionen

Följ & gilla oss
Publicerad i Uncategorized