Skolinspektionen föreslås få breddat uppdrag

Skolinspektionen föreslås få ett samlat ansvar för alla diskrimineringsfrågor i skolan och överta vissa av DO:s uppgifter. Det är ett av de förslag utredaren Anna-Karin Lund presenterar.
Altinget

Följ & gilla oss
Publicerad i Uncategorized