Skolinspektionen utreder gamla fall om fasthållning

Skolinspektionen ska ta upp tidigare ärenden som gäller fasthållning. Det ska bland annat ta in experthjälp från psykologer och läkare för att bättre kunna bedöma hur det upplevts från barnets sida.
Sveriges Radio

Följ & gilla oss
Publicerad i Elevhälsa, Uncategorized