Skolkommissionen: Så ska skolresultaten förbättras

Den statliga styrningen bör öka, liksom statens stöd. Skolsegregationen måste brytas och skolvalssystemet bör förenas med stärkt likvärdighet. Vi överväger också ett obligatoriskt skolval, skriver Anna Ekström.
Dagens Nyheter

Följ & gilla oss
Publicerad i Uncategorized