SLS varnar för skolor som fuskar med simtest

Drunkning är den vanligaste dödsolycksorsaken bland barn i åldern 1-6 år. Sen 2007 så har det funnits inskrivet i skolans läroplan att ett barn ska kunna simma för att få godkänt i ämnet idrott.
Sveriges Radio

Följ & gilla oss
Publicerad i Uncategorized