Specialpedagogik

Förskolechefen eller rektorn är den som ska driva utvecklingen när det gäller verksamheten för barn och elever med funktionsnedsättning, menar AnnBrith Eliasson Labraaten, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Följ & gilla oss
Publicerad i Uncategorized