Starta förening

 

Starta förening

Varför bilda en förening?

Medlemskap i en ideell förening innebär att mötas kring någon form av gemensamt intresse. Genom att bilda en förening skapar man en fastare gemenskap kring detta intresse. En förening kan utöva påverkan inom olika områden av samhällslivet, men det ingår även en del ansvarsåtaganden i föreningsbildandet. Det uppkommer både administrativa och organisatoriska skyldigheter.

Föreningen blir en juridisk person vilket är en av de främsta anledningarna till bildandet. En juridisk person kan äga tillgångar och ha skulder, den kan vara part i avtal och kan uppträda som part inför domstol och myndigheter. En juridisk person kan försättas i konkurs. Enligt gällande huvudregel är det den juridiska personen som med sina tillgångar svarar för de förbindelser som uppkommer i föreningen. Enskilda medlemmar går i princip fria från allt personligt betalningsansvar och föreningens företrädare blir ansvariga i princip enbart om de inte följer vad som ankommer på dem att göra.

Det är därför viktigt att föreningsmedlemmarna i allmänhet och föreningens företrädare i synnerhet har grundläggande föreningsrättsliga kunskaper. Innan en förening bildas bör därför elementära föreningskunskaper inhämtas! Ideell förening är en av de enklaste juridiska samverkansformerna och går därför både snabbt och enkelt att bilda.

Läs mer (word)

Föräldraförening eller föräldraråd?

Hur man organiserar föräldrasamverkan på sin skola eller förskola skiftar. Här kommer några exempel på stadgar och arbetsordning.

Exempel på stadgar 1 (word)
Exempel på stadgar 2 (word)
Exempel på arbetsordning (word)
Föreningsteknisk ordlista (word)