Stor förvirring bland lärarna efter nya betygsbeskedet

Lärare vet inte hur de ska hantera Skolverkets besked om en generösare tillämpning av betygen B och D – om de ens har nåtts av beskedet. Den nya tolkningen kan missgynna elever som fick slutbetyg i något eller några ämnen redan i december. Satta betyg ska inte ändras, enligt Skolverket.
Lärarnas tidning

Följ & gilla oss
Publicerad i Uncategorized