Tema

Tema

FiSS (Föräldraalliansen i Stockholms Stad) bevakar och agerar i skolpolitiska frågor. Nedanstående boxar innehåller tips, råd och uppslag i några ämnen som är viktiga i detta arbete.