Tidigare pressmeddelanden

Tidigare pressmeddelanden
Pressmeddelande 2008-11-28
Inför en haverikommission för skolan
Stadens kvalitetsredovisning för den kommunala grundskolan läsåret 2007/2008 visar på stora variationer i skolornas resultat. I t.ex. Äppelviksskolan uppnår man 96% godkända i alla ämnen och samtliga elever är behöriga att söka nationellt program på gymnasieskolan. I Hjulstaskolan däremot är det bara 30% av eleverna som lämnar skolan med godkänt i alla ämnen och 43% av eleverna är behöriga att söka nationellt program på gymnasieskolan.

- Detta är inte acceptabelt, säger Linda Eriksson, ordförande i Föräldraalliansen i Stockholms Stad
Läs pressmeddelandet

Pressmeddelande 2007-05-20
Angående beslutet att lägga ned Västbodaskolan
Fel beslut - vid fel tidpunkt - på fel sätt
Så kan vi sammanfatta Föräldraalliansen analys av beslutet i Farsta att lägga ner Västbodaskolan och i stället fördela eleverna på Hästhagsskolan och Kvickenstorpsskolan.
Läs pressmeddelandet

Pressmeddelande 2007-04-25
Om nedläggning av skolor i Stockholm stad
Stockholms befolkning ökar. Antalet barn i åldern 6-15 kommer fram till år 2015 att öka med nästan 8 000 barn. Det borde vara en positiv signal för dem som ansvarar för den kommunala skolan i Stockholm.
Läs mer (word)
Läs mer om skolnedläggningar i Stockholm

2006-12-05
Pressmeddelande
Besparingarna på barn och unga i Stockholm fortsätter också med den nya majoriteten i Stadshuset.
Det visar en analys som Föräldraalliansen I Stockholms Stad, FiSS, gjort av Stadshusmajoritetens förslag till budget för 2007.
Läs pressmeddelandet (doc)
Hämta analysen (doc)

2005-10-11
Pressmeddelande
Angående förslag till budget för Stockholm 2006:

 • Minskade reella resurser för skola och förebyggande verksamhet för barn och ungdom
 • Ökade resurser för förskolan
 • Ökad föräldrasamverkan och överlämnande samtal mellan förskola och skola

-Det är de slutsatser Föräldraalliansen i Stockholms Stad, FiSS, drar av förslaget till budget för Stockholm Stad 2006.
Läs pressmeddelandet (doc)
 

2005-09-14
Högre kostnader, mindre resurser och sämre resultat.
Det visar en studie, ”Vart tog pengarna till skolan vägen” som Föräldraalliansen i Stockholms Stad gjort av Stockholms kommunala skolor mellan åren 1995 och 2003.
Studien i korthet:

 • Kostnader och resurser är inte samma sak
 • Kostnaden per elev har ökat med 45% i Stockholm och 33% i samtliga kommuner
 • Kostnaden för undervisning har ökat med 78% i Stockholm och 38% i Sverige
 • Lärartätheten är samma 1995 som 2003
 • Andelen behöriga lärare har minskat
 • Andelen elever som börjar på nationellt program i gymnasiet har minskat
 • Från 1998 har andelen elever behöriga att söka nationellt program på gymnasieskolan minskat samtidigt som det genomsnittliga meritvärdet ökat
  Läs hela pressmeddelandet
  Hämta undersökningen (pdf) 


  2005-08-25

  Äpplen och päron - om lärarbehörighet i Stockholm
  Idag redovisar utbildningsförvaltningen en undersökning om lärarsituationen i Stockholm. Där framgår bl.a. att andelen obehöriga lärare i augusti 2005 skulle utgöra 0,8 lärare per skolenhet och att det vid samma tid 2004 var 1,4 lärare per skolenhet.

  Detta är inte korrekt!
  Genom att presentera felaktig statistik ger staden ett intryck av att kvaliteten i den kommunala skolan är högre än vad den i verkligheten är. Föräldraalliansens utgångspunkt är att väl utbildade, kompetenta och motiverade lärare utgör en av skolans viktigaste resurser. Att sprida en felaktig bild av denna resurs till Stockholms skolföräldrar spär på skillnaden i föräldrars erfarenhet av skolan den bild politikerna ger av skolan.
  Läs mer (doc)

  2005-04-06
  Barnen förlorare i årets resursfördelningstombola!
  För tredje året i rad undersöker Föräldraalliansen i Stockholms Stad, FiSS de omfördelningar som görs från förskola, skola, skolbarnsomsorg och förebyggande verksamhet för barn och unga till andra verksamheter i stadsdelsnämnderna.
  Årets undersökning visar att den negativa utvecklingen fortsätter. Mer resurser, både i absoluta tal och i procent, tas från barn och ungdom och överförs till andra verksamheter i stadsdelarna.
  Läs pressmeddelandet (word)
  Hämta undersökningen (pdf)

  2004-12-21:
  Trafiksäkerheten förbisedd när friskolor etableras - FiSS och NTF kräver att rutinerna ses över
  NTF och FiSS har kartlagt hur nya friskolor etableras och vilket underlag Skolverket har när de beslutar om tillstånd för att starta en skola. Kartläggningen visar att trafiksäkerhet inte finns med i beslutsunderlaget alls.
  Läs mer

  2004-11-10:
  Ökad föräldrasamverkan, ökat elev- och föräldrainflytande men nya besparingar på barn och unga 2005.
  Det visar en genomgång som Föräldraalliansen i Stockholm Stad gjort av majoritetens förslag till budget för 2005.
  Läs mer

  2004-09-29:
  Föräldraalliansen fyller 1 år
  På bara ett år har Föräldraalliansen i Stockholms Stad, FiSS, fått 20 000 nya medlemmar. Nu satsar vi på att bilda en nationell föräldraorganisation och att verkligen få igång samarbetet mellan skolan och föräldrarna.
  Läs mer

  2004-09-07:
  Föräldraalliansen i Stockholms Stad uppskattar att frågan om nytt resursfördelningssystem för skola, förskola och verksamhet för barn och ungdom återremitterades
  Att skapa förutsättningar för en bra och likvärdig skola i alla Stockholms stadsdelar är huvuduppgiften för stadens skolpolitiker. I måndags debatterade kommunfullmäktige förslaget till nytt resursfördelningssystem för förskola, skola och verksamhet för barn och ungdom. KF beslöt att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Föräldraalliansen menar att det är bra att det ges tid till konsekvensanalyser och en bredare diskussion om hur resurser skall fördelas i Stockholm.
  Läs mer

  2004-06-09:
  Föräldraalliansen i Stockholms Stad anser att det är fel att lägga ner trafikundervisningen i Stockholms skolor
  Polisen har i mer än 50 år arbetat med att förebygga trafikolyckor genom att ge våra elever grundläggande trafikkunskap. Det har även gett eleverna en naturlig och förhoppningsvis positiv bild av polisen. Två viktiga delar i barns uppväxt.
  Läs mer

  2004-05-14
  Snart beslut om 30-zoner i Stockholm - Föräldraalliansen håller tummarna!
  Många föräldrar vågar inte låta sina barn gå själva till skolan. Stockholms stad måste göra något åt säkerheten längs skolvägarna. Förslaget om 30-zoner är ett bra första steg för att skapa en bättre trafikmiljö för våra barn.
  Läs mer

  2004-04-21
  Investera i Barn - Satsa på framtiden!
  Att inte i tid investera i barnen genom att ge varje barn i förskola, skola och skolbarnsomsorg reell möjlighet att må bra och utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar är ett svek mot barnen och på sikt kostsamt för samhället.
  Läs mer

  2004-04-14
  Barnen i Stockholm förlorade 452,6 miljoner 2003
  Barnen i kommunal verksamhet i Stockholm förlorade 452,6 miljoner till annan verksamhet i stadsdelsnämnderna 2003. Det visar en analys av Stockholms stads bokslut för 2003 som Föräldraalliansen i Stockholms Stad, FiSS, har gjort.
  Läs mer

  2004-03-29
  Resursfördelning
  Det nya förslaget till resursfördelningssystem för skola och förskola i Stockholm motverkar sina syften och innebär stora förändringar för skolor och förskolor i de olika stadsdelarna.
  Läs mer

  2004-02-12
  13 500 föräldrar på mindre än tre månader!
  Föräldraalliansen i Stockholms stad (FiSS) har på mindre än tre månader fått ett makalöst stöd.
  Läs mer

  2003-10-01
  Från moll till dur - FiSS har bildats i Stockholm
  Stockholms Stads Hem och Skola Distrikt har bildat Föräldraalliansen i Stockholms Stad - FiSS.
  Läs mer