Tobak och droger

Tobak och droger

Det går visst att göra något!
Om föräldrar går ihop om gemensamma regler för våra barn kan vi halvera barnens drickande. I skolor där föräldrarna kommit överens om att inte köpa ut, inte bjuda hemma och inte acceptera att ungdomarna dricker innan de fyllt 18 år, dricker tonåringarna mindre ån i skolor utan föräldraöverenskommelser. Av de 15-åringar som uppger att de druckit fyra gånger eller fler den senaste terminen, har dubbelt så många svarat ja bland dem med tillåtande föräldrar.

Några tips till tonårsföräldrar

• Bjud inte på alkohol och köp inte ut.
De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Man kan inte lära sina barn att dricka alkohol. Det enda man lär dem är att dricka.

• Var intresserad och lyssna.
En bra relation handlar mest om att bygga upp ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser.

• Visa att du bryr dig.
Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor med sitt barn. Om du är orolig berätta varför du är det.

• Lita på dig själv.
Försök lyssna på dig själv och vad du tycker om saker och ting. Som förälder har du rätt att välja det som känns bäst för dig.

• Var tydlig och sätt gränser.
Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för tonåringen att göra som du bestämt.

• Ta hjälp av andra föräldrar.
Ibland kan det vara skönt att prata om hur andra gör och kanske slå hål på argumentet ”alla andra får”.

• Hjälp till att säga nej.
För föräldrar handlar det mycket om att ge sina barn bra argument. Berätta att de är helt okej att säga nej, även när alla andra säger ja.

• Kom ihåg att du är en förebild.
Fundera på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.

• Våga släpp taget.
Din tonåring är i full färd med att utforska sin lite mer vuxna identitet. Var öppen för det nya, och våga släpp taget. Men visa att du finns där och att du gärna hjälper till.

• Visa kärlek.
Din tonåring måste förstå att du tycker om honom eller henne oavsett vad som händer. Närhet och kärlek betyder mycket, oavsett hur gammalt ditt barn är.

Läs mer i Tonårsparlören
Toarsparloren_Front

http://www.tonarsparloren.se/

Risktillfällen under året


Det finns några tillfällen under året då risken är högre för att ungdomar ska prova alkohol för allra första gången och dricka sig berusade.

Vid valborg och inför fem andra tillfällen på året – skolavslutning, festivaler, skolstart, höstlov/halloween och nyår – riktar de flesta av landets kommuner lite extra strålkastarljus på tonåringar och alkoholfrågan för att skapa diskussion och engagemang.

Under den här tiden kan det hända att din lokala dagstidning tar upp ämnet, att du får information i brevlådan eller blir inbjuden till föräldramöte om just tonåringar och alkohol. Passa på att prata med din tonåring inför dessa risktillfällen om dina förväntningar på honom eller henne.

Som vuxen kan du med bra argument vara ett viktigt stöd för din tonåring i de svåra frågorna kring alkohol.


Läs mer på: Tänk Om
http://www.tankom.nu/risktillfallen-under-aret/

Du spelar roll! Ditt nej till cannabis och andra droger påverkar tonåringar
http://www.stockholm.se/nejtillcannabis
Prata-om-spice-A5-1

Läs mer om drog- och alkoholprevention på Föräldraalliansen Sverige:
http://www.foraldraalliansen.nu/teman/droger.html

Drugsmart
Drugsmart är en webbplats som handlar om alkohol, narkotika och tobak. Här hittar du massor av information oavsett om du gör ett skolarbete, är allmänt intresserad eller behöver råd och hjälp.

STAD-Projektet
STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem

 CAN
Centralförbunder för alkohol- och narkotikaupplysning.

SIMON
Riksförbundet Sveriges invandrare mot narkotika.