Vad fungerar för att förebygga mobbning?

Skolmobbning kan förebyggas och befintliga mobbningsförebyggande program är en effektiv metod för detta ändamål – det visar en av de största utvärderingar av antimobbningsprogram som hittills har gjorts
Faktablad 2014:5
Läs mer på Folkhälsoguiden

Följ & gilla oss
Publicerad i nolltolerans