Värna skolans demokratiideal

Vi kan bara konstatera att barn i somliga svenska skolor har blivit aktörer i en sexistisk normvärld med könsapartheid som moralisk standard, skriver SvD på ledarplats.
Svenska Dagbladet

Följ & gilla oss
Publicerad i Uncategorized