Senaste nytt

Pressmeddelande 2007-05-20
Fel beslut - vid fel tidpunkt - på fel sätt.

Så kan vi sammanfatta Föräldraalliansen analys av beslutet i Farsta att lägga ner Västbodaskolan och i stället fördela eleverna på Hästhagsskolan och Kvickenstorpsskolan.
Läs pressmeddelandet

Pressmeddelande 2007-04-25
Om nedläggning av skolor i Stockholm stad
Stockholms befolkning ökar. Antalet barn i åldern 6-15 kommer fram till år 2015 att öka med nästan 8 000 barn. Det borde vara en positiv signal för dem som ansvarar för den kommunala skolan i Stockholm.
Läs mer (word)


20047-04-25
Västbodaskolan i Farsta hotas av nedläggning
Den 26 april fattade nämnden beslut.
Läs mer på Aktionsgruppens hemsida
Farsta stadsdelsnämnd
Rekordmånga ansökningar om att starta fristående skolor
Aldrig förr har Skolverket fått in så många ansökningar om att starta fristående skolor som i år. Den ökande trenden håller i sig och det är framför allt ansökningar om gymnasieskolor som ökar.

- När elevantalet sjunker om några år kommer detta att leda till hård konkurrens mellan skolor i kommunerna, säger Birgitta Fredander, enhetschef på Skolverket.
Skolverket

Skolnedläggningar

Här har vi samlat information om förslagen till nedläggning av kommunala skolor i Stockholm.Föräldraalliansen i Stockholm Stad kräver att

 • Inga beslut om skolnedläggningar får fattas endast med lokaleffektiviseringsanalysen som beslutsunderlag

 • Elevantalsprognosen kompletteras med en friskoleanalys

 • Staden tar fram en strategi för att öka kvaliteten i Stockholms kommunala skolor så att de kan konkurrera med friskolorna

  2007-05-20
  Beslutet i Farsta
  - en analys av beslutet om effektivisering och avveckling av skollokaler i Farsta
  Föräldraalliansen i Stockholm Stad, FiSS, har bl.a. till uppdrag att stötta stadens föräldraföreningar, att arbeta för att föräldrars inflytande stärks, att underlätta kontakter och samarbete mellan föräldrar och berörda myndigheter samt medverka till utvecklingen av skolan och förskolan.

  Som en del av detta arbete kommer vi därför, ur ett föräldraperspektiv, bevaka och analysera beslutet i Farsta. Förhoppningsvis kan analysen vara till hjälp i vidare diskussioner om lokaleffektiviseringar i staden. Analysen kommer att uppdateras kontinuerligt.

  Hämta analysen (fullversion word 2MB)
  Utan kartor för upptagningsområden (word 300kB)

  Lokaleffektivisering av skolan
  -en analys av elevanstalsutveckling och skolornas lokalkapacitet.
  Konsultrapport från Bohlin & Strömberg (pdf) Hämta

  Från utrednings och statistikkontoret
  Elevantalsprognos 2006 för grundskolan
  Befolkningsprognos
  Utrednings och statistikkontoret
  Resursfördelningssystem för grundskolan och skolbarnsomsorgen

  Ansvaret för grundskolan, förskoleklassen, särskolan, skolbarnsomsorgen och öppen fritidsverksamhet (t ex fritidsklubbar) förs över från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden per den 1 juli 2007.

  Det innebär att resurserna till grundskolan ska fördelas från utbildningsnämnden direkt till skolenheterna.

  Läs mer på

 • Press


  50 skolor kämpar för sin existens
  Ytorna i Stockholms skolor utnyttjas inte maximalt. I våras pekades ett 50-tal av dem ut som möjliga "sparobjekt". Nu slåss rektorer, lärare, elever och föräldrar för sina respektive skolor med näbbar och klor.
  2007-09-05 Läs mer i DN-STHLM

  Oppositionen vill rädda hotad skola
  Rädda Västbodaskolan i Farsta! Det kräver nu socialdemokraten Roger Mogert i utbildningsnämnden i Stockholm. "Beslutet är fattat på alldeles för svag grund", säger han till SvD.se
  2007-05-23 Läs mer på SvD.se

  Barnen strejkar för sin skola
  STOCKHOLM. Bara en handfull elever dök upp till undervisning på Västbodaskolan i går. Alla andra strejkade mot att skolan ska läggas ner. 2007-05-23 Läs mer i City

  Elever strejkade för att rädda Västbodaskolan
  På tisdagen gick eleverna ut i strejk för att rädda Västbodaskolan i Farsta. Men att riva upp beslutet om nedläggning är inte aktuellt, menar stadsdelsnämndens ordförande Birgitta Holm (m).
  2007-05-22 Läs mer i DN

  Elever i strejk mot nedläggning av skola
  Hundratals elever strejkar i dag i protest mot nedläggningen av Västbodaskolan i Farsta. "Barnen är ledsna och upprörda över att förlora den trygghet skolan betyder", säger Diana Reybekiel i aktionsgruppen Rädda Västbodaskolan, till SvD.se.
  2007-05-22 Läs mer i SVD

  "Skolstrejker bryter mot lagen"
  Det är inte tillåtet för elever att strejka från skolan. Lagen är tydlig på den punkten, menar Skolverket.
  2007-05-22 Läs mer i SVD

  Farstaelever i skolstrejk
  Elever vid Västbodaskolan i Farsta i södra Stockholm strejkar på tisdagen i protest mot att skolan ska läggas ned. Stadsdelsnämnden beslutade i slutet av april att lägga ned Västbodaskolan, som är en låg- och mellanstadieskola med drygt 300 elever.
  2007-08-22 Läs mer på P4 Radio Stockholm

  Föräldrar kritiska mot personalbrist
  Föräldrarna i Stockholm kritiserar bristen på personal på fritidshemmen. En ny enkätundersökning i grundskolan visar att mer än var fjärde förälder är missnöjd med de stora barngrupperna på fritids.

  En lika stor andel av eleverna i nionde klass klagar på bristande arbetsro i klassen och tre av tio skulle inte rekommendera sin skola till andra.
  2007-05-19 Läs mer i SvD

  Stora privatiseringar av skolan på gång i Älvsjö
  Över hälften av ansökningarna i Stockholms stad om att få privatisera kommunala grundskolor rör skolor i Älvsjö.

  Om skolorna med sina nära 2000 elever ombildas innebär det att hälften av de kommunala grundskolorna försvinner i stadsdelen.
  2007-05-18 Läs mer i DN-STHLM

  Kniven på strupen för Västbodaskolan
  På tretton dagar bestämde sig Farsta stadsdelsnämnd för att lägga ned grundskolan i Västboda. Beslutet har väckt stora protester i området.

  – Vad är det för demokrati egentligen? frågar sig Per Erik Österlund, boende i området med en dotter i skolan.
  2007-05-16 Läs mer i Stockholms Fria

  Skolan läggs ner trots proteststorm
  Demonstrationståg och massiva protester räckte inte. Västbodaskolan i Farsta läggs ner.
  2007-04-27 Läs mer i City

  Explosionsartat intresse för att starta friskolor
  STOCKHOLM. Från noll till 96 på två år. Intresset för att starta eller utöka fristående gymnasieskolor i Stockholms stad har exploderat. Även intresset för att starta grundskolor och förskolor här ökat.
  2007-04-25 Läs mer i City

  Fristående aktör utmanar kommunal skola i Älvsjö
  Friskolan Alzahraa idealiska akademi vill ta över Solbergaskolan i Älvsjö mot rektorns vilja.
  2007-04-25 Läs mer i DN-STHLM

  Konsult vill starta 50 nya friskolor
  Managementkonsulten Mikael Flovén har ansökt om att få starta 50 nya friskolor på 21 orter från Kalix i norr till Ljungby i söder. Han står för nästan tio procent av de friskoleansökningar som i år kommit in till Skolverket.
  2007-04-23 Läs mer i DN

  Skolnedläggning kritiseras av s
  Den nya rapporten om lokaleffektivisering av grundskolan som slog fast att ett tiotal skolor i Stockholms stad bör läggas ned har fått oppositionen att se rött.
  2007-04-20 Läs mer i DN

  Skolor hotas läggas ned
  En ny konsultrapport föreslår att ett 10-tal grundskolor läggs ner. Orsaken är det ökande antalet fler friskolor och att befolkningen förändras i stadsdelarna.
  2007-04-17 Läs mer i SvD


  © Föräldraalliansen i Stockholms Stad, www.fiss.se