Hur mycket ska man ge i veckopeng?

Hur mycket ska man ge i veckopeng till sina barn? Frågan är alltid aktuell och det finns alltid olika åsikter om detta. Åsikter – men inga regler. Vilket gör frågan till en slags jämförelse mellan föräldrar. Hur mycket får kompisarna, hur kan det barnet få så mycket pengar – och varför får det andra barnet så pass snål tilltagen veckopeng?

En veckopeng är inte någon dålig idé. Tvärtom. Den ger barnet en möjlighet att både hantera pengar och att lära sig om vilket värde dessa har. Att hushålla med begränsade resurser, att lära sig spara och lägga undan pengar för att senare kunna köpa något lite dyrare. Det är bra. Det ger fina läropengar för resten av livet. Av den anledningen är en veckopeng väldigt positivt. Men, återstår gör dock frågan om hur mycket man ska ge? Vi tittar närmare på några åldrar och olika rekommendationer.

När ska man börja med veckopeng?

När man börjar med veckopeng är olika. Men, man kan se skolstarten som en bra start att även börja ge barnet pengar. Det är då barnet får börja lära sig räkna och det är därmed också då som pengarna barnet i fråga får kan börja uppfatta – och uppskatta – värdet av pengar.

Krävs det då någon motprestation? Varför inte? Att visa att arbete lönar sig kanske inte är en dum idé. Att ge veckopeng mot att barnet plockar undan sina leksaker varje kväll, hjälper till att duka och så vidare kan vara ett bra sätt att kombinera nytta med nöje och där barnet ofta dessutom uppskattar delaktigheten. Det kan också vara ett sunt sätt ge barnet självständighet. De pengar barnet får är också barnets egna pengar och ska kunna användas till vad som helst – givet kanske att man inte äter godis och så vidare.

Ett annat syfte med veckopengen är att kunna använda den som ett pedagogiskt redskap och verktyg: hur mycket kostar den där leksaken – och hur många veckopengar måste barnet spara för att nå målet? Det skapar en lust och inte sällan så kan man också se att barnet i framtiden börjar sätta upp nya mål för sparandet.

Med detta sagt, här följer några åldrar och en genomsnittlig summa att ge i veckopeng.

Veckopeng 7 år

I genomsnitt får den svenske 7-åringen ungefär 25 kronor i veckopeng. Det handlar om att föräldern ofta låter barnet exempelvis använda pengarna för att köpa sitt eget lördagsgodis.

Veckopeng 8 år

Snittet för den svenske 8-åringen ligger på 30 kronor. Samma sak där: till mångt och mycket för att köpa godis eller glass vid speciella tillfällen.

Veckopeng 9 år

Här ligger summan för en veckopeng på 30 kronor. Något som även ger en möjlighet att spara litegrann – utöver köpet av godis till lördagen.

Vän av ordning ser att det sker en ökning för varje år, en ökning med ungefär fem kronor. Det som sker härnäst – i samband med att nioåringen fyller år – är intressant. Det är nämligen då många går över till en annan form av ersättning och detta i form av en månadspeng.

Veckopeng 10 år

Här brukar man få en månadspeng som ligger på 150 kronor. Delar man den i fyra veckor så innebär det alltså en veckopeng på 37-38 kronor.

Veckopeng 11 år

Den genomsnittliga veckopengen för en elvaåring ligger på 40 kronor. Samma sak här som ovan dock: den betalas ut månadsvis snarare än varje vecka – 160 kronor alltså. Här brukar även kraven på vad pengarna ska räcka till öka. Det kan vara att både kunna köpa godis och lite andra saker – eller att lägga undan och spara.

Veckopeng 12 år

Hur mycket ska då en 12-åring ha i veckopeng? Rent statistisk och genomsnittligt så ser man att föräldrar i Sverige ger 200 kronor i månaden – alltså 50 kronor i veckan.

Veckopeng 13 år

Här sker en ökning med en hundralapp varje månad – vilket ger en summa om 75 kronor i veckan.

Med mer pengar så ökar även ansvaret och ju äldre – eller mer moget – barnet blir, desto mer kan man också som förälder se att barnet klarar av att hantera. Det kan innebära att barnet/ungdomen själv ska ansvara för att köpa surf till mobilen, vissa kläder eller att betala för fika, bio eller andra nöjen. Kom ihåg att det handlar om barn. Misstag kommer att ske – och då handlar det om andra pengar: läropengar. Barn lär sig av sina misstag och dessa måste också få ske.