Kategorier
HLR-Utbildning

Barn och vuxna behöver gå en HLR utbildning i Stockholm

Det spelar ingen roll hur gammal man är. Att gå en HLR utbildning i Stockholm är något för alla. Lär er hantera en krissituation på ett tryggt och samlat sätt.

Vad är din första reaktion när en krissituation uppstår? Hur tror du andra reagerar? Någon måste göra något, men alla känner sig paralyserade. Vem ska ta första initiativet? Det är rent ut sagt traumatiskt att vara närvarande när olyckan är framme och krisen slår till. Därför är det viktigt att gå en certifierad HLR-utbildning i Stockholm som öppnar möjligheten för nya reaktioner.

När man är beredd på en obehaglig händelse är det lättare att hantera den. Det betyder inte att man inte är rädd eller blir paralyserad när något händer. Men det gör ofta att man snabbare kan vakna upp ur det paralyserade tillståndet och istället ta kommandot. Snabba reaktioner kan vara livsavgörande i många situationer. Hur reagerar du?

Barn har också nytta av en HLR utbildning

Även barn kan ha otroligt stor nytta av att gå en HLR kurs. De kan göra detta tillsammans med en certifierad instruktör som besöker skolan, eller så kan man utbilda lärarna på skolan till att utföra en sådan utbildning. Att vara medveten och utbildad gör att fler vågar göra något när det väl uppstår en krissituation.

Man får bland annat veta lite mer om orsakerna till hjärtstillestånd. Man får också kunskap om tecken som visar att det är något annat, om första hjälpen, och om hur man hanterar någon med luftvägsstopp. Det är också bra att bli introducerad till en hjärtstartare och att få testa hur den fungerar så att man sedan kan upprepa proceduren om det skulle behövas.