Kategorier
Skola

Barnpsykologens bästa råd för föräldrar med trotsiga barn

Som förälder är det inte alltid lätt att hantera trotsiga barn. Det kan vara frustrerande när ditt barn inte gör som du säger och det kan lätt leda till konflikter och gräl i hemmet. Men det finns saker du kan göra för att hantera dessa situationer på ett mer effektivt sätt. Som barnpsykolog har vi hjälpt många föräldrar att hantera trotsiga barn och här är några av våra bästa råd.

Förstå barnets perspektiv

Det är viktigt att förstå varför ditt barn är trotsigt. Ofta är det inte bara ett uttryck för ilska eller motstånd mot att följa regler, utan det kan bero på olika faktorer som trötthet, hunger eller frustration över att inte kunna uttrycka sig på ett annat sätt. Genom att försöka sätta dig in i ditt barns perspektiv och förstå vad som orsakar beteendet kan du lättare hantera situationen.

Sätt gränser och regler

Att sätta gränser och regler är viktigt för att barn ska känna sig trygga och förstå vad som förväntas av dem. Det är viktigt att dessa gränser och regler är tydliga och konsekventa. Om ett beteende inte är acceptabelt, så måste det alltid vara det oavsett tidpunkt eller situation. Genom att ha tydliga regler kan du också enklare hantera trotsiga beteenden genom att påminna ditt barn om vad som är acceptabelt och vad som inte är det.

Ge positiv uppmärksamhet

Trotsigt beteende kan ibland bero på att barnet känner sig ignorerat eller bortglömt. Därför är det viktigt att ge positiv uppmärksamhet till ditt barn när hen beter sig bra eller gör något som du uppskattar. Det kan vara småsaker som att ge en kram eller säga ”bra jobbat”. Genom att uppmärksamma ditt barns positiva beteende kan du också hjälpa till att minska de trotsiga beteendena.

Ge valmöjligheter

Att ge valmöjligheter till ditt barn kan också hjälpa till att minska trotsiga beteenden. Genom att ge ditt barn möjligheten att välja mellan olika alternativ kan hen känna en känsla av kontroll och autonomi över sin situation. Det är också viktigt att dessa valmöjligheter är begränsade till acceptabla alternativ, så att barnet inte kan välja något som är farligt eller olämpligt.

Läs mer om barnpsykologer på: https://www.barnpsykolog.nu/

Kategorier
Skola

Hur ska man kunna välja grundskola i Malmö?

Många föräldrar kan känna sig kluvna när det kommer till att välja grundskola i Malmö. Alternativen är många när det kommer till grundskolor i staden.

Som förälder vill man välja det allra bästa för sitt lilla barn. Man vill att barnet i fråga ska få de bästa av möjligheter till att växa upp och bli en klok och självständig individ. Därför är det viktigt för föräldrar att göra ett smart val när det kommer till grundskola för barnet.

Den som ska välja grundskola i Malmö för sitt barn har många skolor att välja mellan. Det finns skolor i alla delar av staden, såväl mitt i innerstaden som i orterna i utkanten av Malmö. En del skolor är kommunala medan andra drivs som friskolor. Gemensamt för dem alla är att de följer den gällande läroplanen.

En grundskola att trivas i

För att lyckas i skolan är det viktigt att barnet trivs. En del barn trivs som bäst på en liten skola där klasserna är små och alla känner alla. Andra fungerar bättre i större skolor där man kan bli en i mängden och enkelt smälta in. Som förälder är det viktigt att känna sitt barn väl för att veta vilken grundskola i Malmö som passar bäst för det egna barnet.

Ofta kan det också kännas tryggt att välja en skola som ligger relativt nära det egna hemmet. Kanske kan detta innebär att många av barnets klasskompisar bor i samma område som barnet och att detta skapar ett tryggt sammanhang för barnet.