Kategorier
Artiklar

Lekredskap som ger leklust

När ett bostadsområde eller en skola planeras så måste det alltid finnas utrymme för barnen, och den viktigaste ytan blir då där de kan träffas och leka. Men då behöver det finnas lekredskap.

Det låter enkelt att bygga en lekplats. Ett par gungor och en sandlåda blir väl bra? Men det är faktiskt inte bara så. Även om man nöjer sig med enkla lekredskap så krävs det väldigt mycket av den som ordnar med det.

En lekplats måste vara så säker att ingen kommer att skada sig under leken. Området under de där gungorna måste var så mjukt och anpassat så att om någon skulle trilla av gungan blir det inga skador och gör inte ont. Strikta EU-lagar styr hur det material som finns på en lekplats ser ut.

De företag som anlägger lekplatser med gungor, sandlådor och andra inspirerande lekredskap vet att det krävs mycket för att garantera den säkerheten.

Företag som arbetar med lekredskap har fantasi och tar ansvar

När man får förtroendet att anlägga en lekplats sätter fantasin igång. Man behöver fundera på vad barn tycker är riktigt roligt att göra och vad som är bra för dem. Sedan är det bara att börja rita och bygga.

En lekplats ska vara en trygg och inspirerande plats för dem som växer. Men den behöver också vara en plats där de vuxna kan finnas. De vuxna behöver ibland delta i lekarna och ibland stå vi sidan om och titta på. Hittar man den balansen så har man skapat riktigt bra lekredskap.