Kategorier
Juridik

En vårdnadstvist i samband med separation

Har ni svårt att komma överens i viktiga frågor gällande ert gemensamma barn? Att då tidigt söka hjälp brukar göra det enklare att lösa vårdnadstvisten. Många gånger räcker det med medling.

Ibland kan det som vårdnadshavare vara svårt att komma överens om praktiska och viktiga saker rörande det gemensamma barnet och man hamnar då i en vårdnadstvist. Inte sällan uppstår problemen i samband med en separation. Det kan då vara särskilt svårt att komma överens. Det kan gälla saker som vilken skola barnet ska gå i eller var det bo, men även hur man ska dela på vårdnaden och andra viktiga saker. Många gånger går det lättare att lösa konflikten om man tidigt tar hjälp genom att kontakta en advokat som är specialiserad på vårdnadstvist. Man kan också vända sig till socialtjänsten i sin kommun och där få hjälp med medling.

Man utgår alltid från barnets bästa

I vissa svårare tvister går det inte att komma överens och man måste då låta en domstol lösa tvisten. Då är det viktig för båda föräldrarna att de anlitar var sin advokat specificerad på vårdnadstvister. Vid en vårdnadstvist som löses i domstol utgår man alltid från barnets bästa och tar ingen hänsyn till vad föräldrarna vill. Som regel anses det också vara bäst för barnet om föräldrarna har gemensam vårdnad och tillsammans fattar viktiga beslut rörande barnet. Ett barn har rätt till kontakt med båda föräldrarna, men detta behöver inte innebära att domstolen vid en vårdnadstvist alltid beslutar att barnet ska bo lika mycket hos båda föräldrarna.