Kategorier
Juridik

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning är en tråkig men nödvändig historia vid skilsmässa och dödsfall. Du behöver ta lite hjälp från en erfaren advokat för att få ut din rättmätiga del.

Ska du till att skilja dig eller flytta från en partner kan det komma upp en fråga om bodelning. Ett annat scenario kan vara om din partner dör. Lättast är i så fall om ni varit gifta. Speciellt om det finns barn med i bilden som ni inte båda varit biologiska föräldrar till. Då kan den överlevande parten plötsligt stå på bar backe.

Det händer då och då att en part går bort och att du som överlevande vill bo kvar, men tvingas sälja för att lösa ut arvet till de barn din döda partner hade med sig in i boet. Var ni gifta ska du ha hälften, och därefter ärver du hälften av din partners del. Resten, vilket ju i runda slängar blir en fjärdedel, går till hens barn.

Bodelning

När man ska genomföra en bodelning tar man hänsyn till vilka tillgångar det finns i boet. Det kan gälla både hus och allt lösöre i detta. Därför är det viktigt att ni båda står med på alla kontrakt och köpekvitton när det kommer till lite dyrare saker.

Utöver lösöre kan det blir tal om att dela på konton där ni båda stod med, och samma gäller om det finns en bil, båt eller ytterligare en annan bostad med i bilden. Kanske har ni haft en stuga eller lägenhet utomlands som nu ska delas mellan er eller med arvingar.

Kategorier
Juridik

Arvsrätt särskilt viktigt för bonusfamiljer

Arvsrätt är inte så enkelt som det först verkar. Även om bröstarvingen alltid ärver först, kan det föra med sig mycket oanade komplikationer i arvsgången.

Vad fint att era bonusbarn kommer så bra överens! De har verkligen kunnat bilda en mycket speciell och stark relation till varandra, och allt tack vare att deras föräldrar träffades och blev kära i varandra. Det gemensamma sladdbarnet är också ett välkommet tillskott till den stora familjen.

Så här skulle många bonusfamiljer beskriva situationen. I alla fall ända fram till att någon av föräldrarna går bort, och en bitter arvsstrid börjar utkämpas. Arvsrätt och särkullbarn är nämligen en explosiv kombination som slått split i svenska familjer generation efter generation. I vissa familjer har det blivit mycket märkligt, som ett sladdbarn som tagit hem högvinsten på bekostnad av äldre syskon.

Arvsrätt är klurigt

Du som inte kan så mycket om arvsrätt, bör se till att få bättre på fötterna innan du inleder en relation med någon som redan har barn. I alla fall om ni tänkt gifta er, eller planerar att skaffa gemensamma barn. Det som rent känslomässigt upplevs vara den självklara arvsgången är nämligen inte alls särskilt självklar.

Det kan till och med koka ned till vilken av föräldrarna som dör först. Redan där kan familjegods som varit i släkten i generationer plötsligt tillfalla den andra sidan av bonusfamiljen. Det kan bli en märklig situation för alla inblandade. Se till att ni formulerar era testamenten på ett mycket tydligt sätt. Att markera saker som “enskild egendom” är inte så lätt som man kan tro.

Kategorier
Juridik

Kanske kan ni komma överens

Det är inte lätt att hamna i konflikt med sin före detta partner. Bråk som inkluderar barnen. Var ska de bo, hur ofta ska de vara borta? Framförallt, är den andra verkligen en lämplig förälder?

Vem kunde tro att det var så här det skulle sluta. Den kärlek som en gång var så stark, är nu bara bråk. Förhållandet har varit som en riktig berg och dalbana. Upp och ned hela tiden. Någonstans på vägen slutade man ha förtroende för varandra. Det blev för mycket som skulle lösas hela tiden. Att gå skilda vägar var det bästa för alla inblandade. Även för barnen, även fast de just nu inte tror så själva. Det räckte inte med att gå skilda vägar, utan det blev en avsky mot varandra. Där man inte tålde att se varandra, höra varandras namn. Bråk om vem som skulle ha barnen. Det blev nästan att man försökte straffa varandra genom barnen.

Det bästa för alla inblandade

Det är inte alltid man kan lösa alla sina problem själv. Man kan behöva lite hjälp på traven, till exempel att vända sig till familjerätt i Helsingborg eller den stad du befinner dig i. Detta är helt frivilligt att göra. De hjälper er och försöker medla mellan er. Det kan vara väldigt skönt att ha kunniga människor omkring sig som är väl insatta i problemen som kan uppstå. Många vänder sig till familjerätten vid problem, gör det ni med och försök lösa de problem som finns. Förhoppningsvis hittar ni en lösning för er.

Kategorier
Juridik

När äktenskapet tar slut

Det kan vara svårt att hålla sams med den som du har levt en stor del av livet med, men nu ska skilja dig från. När det gäller barnen är det också lätt att det uppstår känslosamma konflikter.

Du och din man har sedan länge slutat prata med varandra, ta i varandra eller ens titta på varandra. Det är det vardagliga som måste fungera bara. Barnen måste komma först. Men det är svårt eftersom ni sedan länge har slutat att kommunicera. Är det inte den ena som är sur över något så är det den andre. Barnen blir lidande ändå. De känner av stämningar, fast ni försöker skydda dem från ert groll. De är som barometrar; plockar upp allting som sägs och allting som inte sägs. Ni har inte berättat för barnen om den kommande skilsmässan ännu, men de märker så väl att något är på gång.

Ta hjälp vid vårdnadstvist

Trots att ni försöker hålla sams inför skilsmässan så är det svårt. Särskilt när barnen har lagt sig och somnat för kvällen. Det är då ni ryker ihop. Ni har svårt att komma överens om var barnen ska bo. En av er vill ha delad vårdnad medan den andre vill ha egen vårdnad. Ni kommer antagligen att hamna i någon slags vårdnadstvist med varandra. Suck. Men allting kommer att lösa sig med tiden, även om ni inte tror det nu. Genom att ta hjälp av en advokat inom omvårdnadsområdet så kommer ni att få hjälp att reda ut situationen.

Kategorier
Juridik

LVU och rätten till företrädare

LVU står för Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det är en tvångslag och kan innebära stora ingrepp för barn och familjer. Samtidigt så är lagen till för att skydda barn och unga.

Tyvärr händer det att barn och unga far illa. Det kan vara för att det förekommer våld i hemmet eller andra brister i hemförhållandena. En annan anledning till att barn och unga kan tas omhand genom LVU kan vara för att barnet har ett vårdslöst beteende. Eftersom LVU kan innebära tvångsomhändertagande och placering utanför familjen är det ett stort ingrepp. Om du eller din familj står inför ett LVU-beslut kan det vara bra att kontakta en advokat eller jurist. Då kan du få mer information om LVU och hur ni kan få hjälp med företrädare.

LVU, även en viktig lagstiftning

LVU är inte till för att straffa eller skada barn och unga. LVU är till för att skydda barn som annars skulle kunna fara riktigt illa. Våld i hemmet eller bristande hemförhållanden kan påverka ett barn för hela livet. Då kan LVU vara ett sätt att få hjälp. LVU innebär inte alltid heller att barn placeras långt bort från familjen. Ett LVU-beslut kan innebära att få hjälp och stöd för hela familjen i hemmet. På så sätt kan hela familjen få hjälp av socialtjänsten för att skapa en sund miljö hemma. LVU kan också vara ett skydd för barn och unga som är på väg att hamna fel i livet och bryta kriminella mönster.

Kategorier
Juridik

Bråken tar över

Att leva med någon annan kan minst sagt vara svårt. Två personer som ska funka och leva ihop. Med barn i bilden kommer mer ansvar, åsikter om hur man ska göra. Det blir lätt bråk och tjafs.

Hur fint är det inte, när man ser de äldre paren hållandes i hand. Eller de lyckliga barnen som har föräldrar som håller ihop även när man har egna barn. Det är en stark kärlek, som inte håller för alla. För många håller inte kärleken hela vägen, barnen är ändå lyckliga. Det tar hårt på barn som har föräldrar som bråkar, så att stanna i ett dåligt förhållande för barnets skull kan ge omvänd effekt. Det är ingen lätt situation för någon. Som förälder vill man alltid sitt barns bästa. Det kan även göra att det blir en tvist om umgänge. Vem ska ha barnet mest? Vem ska ta de viktiga besluten?

När ni inte kommer överens

En separation kan se ut på olika sätt. Ibland är det enkelt, kärleken tar slut, men man slutar som vänner. Båda har de bästa avsikterna för barnet och vill att barnet ska träffa båda sina föräldrar lika mycket. Inte alltid är det lika enkelt, det kan handla om att man inte alls kommer överens. Men även att den ena föräldern är en opassande förälder som inte bör ha vårdnaden om barnet. Då kan det uppstå en tvist, och går inte detta att lösa kan det gå så långt som till domstolen som då fattar beslut åt er.

Kategorier
Juridik

En vårdnadstvist i samband med separation

Har ni svårt att komma överens i viktiga frågor gällande ert gemensamma barn? Att då tidigt söka hjälp brukar göra det enklare att lösa vårdnadstvisten. Många gånger räcker det med medling.

Ibland kan det som vårdnadshavare vara svårt att komma överens om praktiska och viktiga saker rörande det gemensamma barnet och man hamnar då i en vårdnadstvist. Inte sällan uppstår problemen i samband med en separation. Det kan då vara särskilt svårt att komma överens. Det kan gälla saker som vilken skola barnet ska gå i eller var det bo, men även hur man ska dela på vårdnaden och andra viktiga saker. Många gånger går det lättare att lösa konflikten om man tidigt tar hjälp genom att kontakta en advokat som är specialiserad på vårdnadstvist. Man kan också vända sig till socialtjänsten i sin kommun och där få hjälp med medling.

Man utgår alltid från barnets bästa

I vissa svårare tvister går det inte att komma överens och man måste då låta en domstol lösa tvisten. Då är det viktig för båda föräldrarna att de anlitar var sin advokat specificerad på vårdnadstvister. Vid en vårdnadstvist som löses i domstol utgår man alltid från barnets bästa och tar ingen hänsyn till vad föräldrarna vill. Som regel anses det också vara bäst för barnet om föräldrarna har gemensam vårdnad och tillsammans fattar viktiga beslut rörande barnet. Ett barn har rätt till kontakt med båda föräldrarna, men detta behöver inte innebära att domstolen vid en vårdnadstvist alltid beslutar att barnet ska bo lika mycket hos båda föräldrarna.

Kategorier
Juridik

Vem beslutar om vårdnaden av barnen?

I den bästa av världar skulle det vara barnens föräldrars beslut. Trots en upprivande skilsmässa skulle de kunna se till barnens bästa och tillsammans komma till ett gemensamt beslut.

Men det är dessvärre inte ofta som det händer. Istället finns massor av bitterhet. Vilja att straffa den andre. Man glömmer bort att det är barnen som i slutänden far illa i kampen om att få igenom den egna viljan.

Men som tur är finns det numera regler och lagar som skyddar barnen och ser till att deras röst blir hörd. I en vårdnadstvist är tanken att man alltid ska sträva efter gemensam vårdnad, så att barnet tillbringar tid med båda sina föräldrar.

Ibland måste man ta svåra beslut

I vissa fall är det dock så att den ena föräldern inte är bra för barnet. Att denne på grund av saker som alkohol, droger eller på annat sätt inte kan tillgodose barnets behov. Eller att barnet blir fysiskt eller psykiskt misshandlat av föräldern. Då kan det bli tal om ensam vårdnad för den andre föräldern. Men det betyder inte att den som nekats vårdnad inte alls får träffa sitt barn.

Föräldrar har alltid rätt till umgänge med sina barn, även om det på grund av vissa omständigheter måste ske under övervakning av någon annan person. Allt för att barnet ska känna sig tryggt. Visst händer det även i väldigt speciella fall att umgängesrätten tas bort. Men då föreligger det också mycket speciella omständigheter som gör att barnet är i fara.

Kategorier
Juridik

Hjälp vid vårdnadstvist

Även om föräldrar är bra med sina barn och sin före detta partner så kan det ändå uppstå tillfällen då rätten behöver fatta beslut gällande barnen. Men hur går det till vid vårdnadsärenden?

Om olika åsikter uppstår mellan två föräldrar så kan man ta hjälp av staten för att lösa det. Först brukar man försöka lösa meningsskiljaktigheterna hos socialen genom samtal. Men om det inte går så finns det möjlighet att lösa ärendet i tingsrätten. Om man då vill ha hjälp av en advokat så kan man söka upp en som arbetar inom området. Vilken man väljer är helt upp till eget önskemål och om advokaten har tid och lust att åta sig ärendet.

Alla ska få hjälp

Tanken vid vårdnadstvister är att alla ska kunna få hjälp oberoende av egen ekonomi. Därför faller inga rättegångskostnader i vårdnadsärenden på någon av parterna. Det är med andra ord gratis att strida för sin rätt gällande boende eller vårdnad om barnet. Men däremot har man bara två möjligheter att gå till rättegång. Först i tingsrätten och sedan i hovrätten, om man inte blir nöjd med utfallet i tingsrätten. Efter det är möjligheterna uttömda och ärendet anses vara avklarat.

De två vanligaste striderna rör var barnet ska vara skrivet och hur boendet ska delas upp. Eller så är det vårdnadsärenden där det kan handla om att en av föräldrarna vill bli ensam vårdnadshavare, eller att den redan är det och att den andra vill få vårdnad också. Beslutet ska alltid vara det som är för barnets bästa.