Kategorier
Juridik

LVU och rätten till företrädare

LVU står för Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det är en tvångslag och kan innebära stora ingrepp för barn och familjer. Samtidigt så är lagen till för att skydda barn och unga.

Tyvärr händer det att barn och unga far illa. Det kan vara för att det förekommer våld i hemmet eller andra brister i hemförhållandena. En annan anledning till att barn och unga kan tas omhand genom LVU kan vara för att barnet har ett vårdslöst beteende. Eftersom LVU kan innebära tvångsomhändertagande och placering utanför familjen är det ett stort ingrepp. Om du eller din familj står inför ett LVU-beslut kan det vara bra att kontakta en advokat eller jurist. Då kan du få mer information om LVU och hur ni kan få hjälp med företrädare.

LVU, även en viktig lagstiftning

LVU är inte till för att straffa eller skada barn och unga. LVU är till för att skydda barn som annars skulle kunna fara riktigt illa. Våld i hemmet eller bristande hemförhållanden kan påverka ett barn för hela livet. Då kan LVU vara ett sätt att få hjälp. LVU innebär inte alltid heller att barn placeras långt bort från familjen. Ett LVU-beslut kan innebära att få hjälp och stöd för hela familjen i hemmet. På så sätt kan hela familjen få hjälp av socialtjänsten för att skapa en sund miljö hemma. LVU kan också vara ett skydd för barn och unga som är på väg att hamna fel i livet och bryta kriminella mönster.